Prosjekter

Presentasjon av gjennomførte og pågående prosjekter.

Garasje med kontor/leilighet i 2.etg (September 2019)

Rorbuer (august 2019)

Tomannsbolig (august 2019)

Hjellestad – Villa

Byggestart våren/sommeren 2019