Søknader

Arkitekt Jameson AS kan stå som; ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterer og ansvarlig utførende.

Ansvalig søker:

Som ansvarlig søker er man koordinator mellom prosjekt og myndighetene. Vi formidler prosjektinformasjon og sørger for at myndighetenes krav ivaretas. For å sikre rask og effektiv behandling av byggesøknaden, er det også nødvendig med gode tegninger.

Prisene vi tilbyr er svært konkurransedyktige, du kan få både pakke- eller timepris. Vi garanterer at det leveres kvalitet til en pris som du som kunde kan leve med. Høy kvalitet betyr ikke alltid høy pris.

Vi kan hjelpe deg med din byggesøknad!

COPYRIGHT © 2024 ARKITEKT JAMESON AS